facebook  wordpress  youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

Name:
Email:

JUDE?UL SIBIU

 

Jude?ul Sibiu se afl? în centrul României, în sud-estul Transilvaniei. In partea de sud este separat de dou? masive muntoase (F?g?ra? – cu altitudini de peste 2500 m ?i Cindrel-Lotru cu altitudini de 2000-2300m) separate de valea râului Olt. Partea de nord a jude?ului este dominat? de zona de podi?, dealuri ?i coline cu altitudini între 490 m ?i 749 m compartimentate de v?i largi

.

Popula?ia jude?ului Sibiu: 423.000 locuitori.

 

Temperatura medie anual?: 9' C

 

Media anual? a precipita?iilor: 662 mm. Sibiul se afl? în zona temperat-continental? cu influen?e termince datorate zonei depresionare ?i a mun?ilor ce-l m?rginesc.

 

 

Altitudinea medie a ora?ului Sibiu este de 420 m.

 

Popula?ia: 155.000 locuitori (94% români urma?i de sa?i, maghiari ?i romi)

 

Cum ajungem în Sibiu?

Cu avionul…

Aeroportul Interna?ional Sibiu este amplasat pe drumul na?ional DN1, la o distan?? de 5 km de oras.


Prin acesta se asigur? leg?turi directe cu aeroporturile interne din Bucure?ti ?i Timi?oara, precum ?i interna?ionale cu Germania (München, Stuttgart, Koln), Austria (Viena), Londra (Luton), Spania (Madrid), prin curse regulate. Pentru mai multe detalii vizita?i: www.sibiuairport.ro


Cu trenul…
Pentru informa?ii legate de mersul trenurilor  v? rug?m suna?i la 0269/21.20.85 sau consulta?i pagina web http://www.mersultrenurilor.ro


Cu ma?ina…
Prin Sibiu trec drumurile europene E 68 (Arad - Sibiu - Brasov) si E 81 (Cluj - Sibiu - Pitesti - Bucuresti).


Nota! Transylvania-Guide Sibiu asigura transferul de la aeroport/ gar? la unitatea de cazare. De asemenea, asigur?m transportul pe toat? perioada ?ederii.

 

B?ncile
Majoritatea b?ncilor sunt deschise de luni pân? vineri, între 09.00-17.00, iar sâmb?ta între 09.00-13.00.

 

Pentru schimb valutar, v? sf?tuim s? merge?i la banc? sau s? utiliza?i automatele de schimb valutar (cel mai apropiat de zona central? este cel al b?ncii BCR de pe B-dul B?lcescu)

 

C?r?i de debit
Majoritatea hotelurilor, companiilor de rent-a-car, restaurantele ?i o parte din magazine accept? American Express, Dinner Club, JCB International, Euro Master Card si VISA. V? recomand?m s? verifica?i în prealabil.

 

Prefixul telefonic: pentru apeluri din str?inatate c?tre Sibiu forma?i 004 (prefixul ??rii) apoi 0269 sau 0369 (prefixurile jude?ului) urmate de num?rul de telefon.

 

 

S?rb?tori legale:
•    1 ?i 2 ianuarie;
•    A doua zi de Pa?ti;
•    1 mai - Ziua Interna?ional? a Muncii;
•    A doua zi de Rusalii;
•    15 august - Adormirea Maicii Domnului;
•    30 noiembrie - Sf. Andrei;
•    1 decembrie - Ziua Na?ional? a României;
•    25 ?i 26 decembrie.

 

 

Alte informa?ii utile
România este membr? a Uniunii Europene începând cu anul 2007. Pentru a c?l?tori în România ave?i nevoie de buletin sau pa?aport. Moneda româneasc? este “LEU” sau "RON". La plural se folose?te “LEI” sau “RONI”. 


În România este u?or s? schimba?i valut?. Exist? numeroase case de schimb valutar îns? noi v? suger?m s? schimba?i banii la b?nci sau la bancomatele de schimb valutar unde nu exist? comision.

 

În cadrul hotelurilor, restaurantelor, magazinelor,  plata se poate efectua ?i cu c?r?i de debit.

 

Clima
Clima României este temperat-continental? cu ierni reci ?i veri c?lduroase. Cu toate acestea, în zona montan? clima este imprevizibil?, se poate modifica de la un moment la altul.


V? recomand?m s? veni?i cu haine adecavate temperaturilor de iarn?/var? (în func?ie de sezon).

 

Din bagajele dumneavoastr? nu ar trebui s? lipseasc? o pelerin?, umbrela, o p?l?rie de soare, ochelari de soare, înc?l??minte lejer?, comod?, crem? de protective solar?.

 

Cazarea
Cazarea se face, în func?ie de preferin?ele turi?tilor, la hoteluri / pensiuni de 3-4 stele.


Pentru orice fel de informa?ii suplimentare, v? rug?m s? ne contacta?i direct.

Transylvania-Guide Sibiu

 
christian louboutin replica