facebook  wordpress  youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

Name:
Email:

Allgemeine Geschäftsbedingungen

 

Termeni si conditii de participare la activitati montane( drumetii , ture de trekking si hiking, mountain bike, schi de tura sau rachete de zapada) in zonele montane ale Transilvaniei.


“ Tura cu ghid montan ” include orice activitate de alpinism, escalad? pe stânc?, escalad? sportiv?, c???rare pe ghea??, schi (incluzând schi de tur?, schi-alpinismul, snowboarding-ul), travers?ri de creste hivernale, drume?ie ?i camparea sau petrecerea nop?ii în aer liber.

 

“ Clientul ” este orice persoan? care solicit? ?i pl?te?te servicii de asisten?? turistic? ?i particip? la o tur? cu ghid montan, indiferent de tipul de activitate ?i de durat?.

“ Ghidul ” este orice persoan? calificat? ?i acreditat? care presteaz? servicii de asisten?? turistic?.

 

" Ghidul "se ocup? de absolut tot în privin?a prelu?rii dumneavoastr? de la aeroport, gar?, autogar? sau alt loc unde dumneavoastr? a?i poposit, se ocup? de preluarea în siguran?? a bagajelor dumneavoastr?, de acomodarea dumneavoastr?, cât ?i de preg?tirea excursiei programate.

 

" Ghidul " se ocup? de mijlocul de transport cu care vom face deplasarea în intinerariul organizat pentru dumneavoastr?, de rezervarea locurilor de cazare ?i mas? pe tot parcursul drume?iei cît?i de siguran?a dumneavoastr?.

 

" Ghidul " va lua întotdeauna cele mai bune decizii în privin?a traseului, a popasurilor, ?tie unde sunt surse da apa în trasee, iar în caz de nevoie g?se?te întotdeauna o solu?ie alternativ?, deoarece cunoa?te foarte bine zona.

 

Persoanele care sunt interesate s? participe la turele montane ?i excursiile organizate de noi trebuie s? citeasc? ?i s? fie de acord cu câteva condi?ii puse de noi cum ar fi :

* Ghidul nu poate niciodat? st?pâni întrutotul previziunea riscurilor, nici s? garanteze o securitate absolut? clientului.

* Clien?i sunt obliga?i s? respecte consemnele ?i instructiunile ghidului, de asemenea au datoria de a contribui la buna realizare a turei printr-un comportament prudent dar voluntar

* To?i clien?i ?i participan?i trebuie s? citeasc? aten?i ?i s? fie de acord cu toate condi?iile impuse de ghid, pentru ca s? poat? s? participe la orice tur?, drume?ie montan?, tur? de schi, sau orice alt? form? de activitate organizat? de mine.

* To?i participan?ii la tura cu ghid montan trebuie sa aiba varsta minima de 16 ani impliniti, la data inscrieri..

* Un minor poate participa la o tura cu ghid montan, numai cu acordul unui parinte sau a tutorelui legal. Pe parcursul turei cu ghid montan, participantii sunt obligati sa dea ascultare ghidului.

* In caz de accident ghidul poate lasa clientii pe munte daca este obligat sa acorde atentie altora sau sa caute ajutoare. In asemenea cazuri, trebuie sa organizeze securitatea persoanelor care raman pe loc, prin toate mijloacele care-i stau la dispozitie

* Decizia de a renunta la o tura sau de a modifica itinerariul este luata de comun acord,totusi, din motive de securitate, ghidul decide in ultima instanta

 

 

 

Echipamentul personal al unui turist trebuie s? cuprind? :

 

* Bocanci de munte cu o bun? protec?ie la glezna

 

* Rucsac de 30 – 50 litri

 

* Be?e trekking

 

* Jacketa si pantaloni de ploaie( Gore-tex, Water Proof)

 

* C?ciula, m?nu?ile, ochelarii de soare,

 

* 2 – 3 perechi de ciorapi de schimb,

 

* Bluze de tip Polartec, Windstopper sau Fleece.

 

* Lucruri de igiena personala.

 

* Lanterna, briceag.

 

 

Detalii legate de starea dumneavoastra de sanatate:

 

Dac? crede?i ca s?n?tatea dumneavoastr? nu este forte, v? rog sa consulta?i medicul înainte de a participa la turele oferite de noi, pentru a evita nepl?ceri din punct de vedere medical ?i pentru a ne feri de anumite reclama?ii.

 

Persoanele care sufer? de unele afec?iuni cardiace sau au suferit interven?ii chirurgicale , sunt ruga?i sa ne în?tiin?eze cu privire la acestea pentru a evita producerea de disconforturi ?i de accidente pe tot parcursul excursiei.

 

În cazul producerii de accidente, având ca factor aceste afec?iuni cardiace sau interven?ii chirurgicale, nu r?spundem pentru acestea ?i ne absolvim de orice vin?, îns? vom încerca s? rezolvam medical cât ne st? în putin?? si cât ne permite legea

 

Excludem asumarea oricarei responsabilitati privind pierderea, distrugerea proprietatii, pagube materiale sau raniri personale (inclusiv decesul), pe care le poate suferi clientul, ca rezultat al:

 

- nepregatirii sale fizice;

 

- fortelor naturii;

 

- consumului de bauturi alcoolice/droguri;

 

 

 

- defectiunilor de fabrica ale echipamentului folosit;

 

- accesului limitat la serviciul medical

 

Condi?ii de plat? :

Pre?ul de participare la orice tur? organizat? de noi variaz? în func?ie de tipul turei, dificultatea traseului, durata turei, num?rul de participan?i, iar stabilirea pre?ului unei excursii se face de comun acord de ambele p?r?i.

 

Dup? stabilirea în detaliu a turei, ?i în func?ie de valoarea acesteia, se va percepe un avans din valoarea total? pentru o persoana, care va fi cuprins intre 15 -25%.

 

- restul din valoarea excursiei va fi pl?tit conform unui în?elegeri de comun acord între p?r?i.

 

 

Detalii despre anularea excursiei:

 

Orice anulare de tur?, se face prin e-mail, sau la telefon +40726687656, iar anularea este valabila doar dup? ce primi?i un r?spuns din partea noastra.

 

Dac? ave?i întreb?ri suplimentare v? rog s? ne contacta?i .

 

 
christian louboutin replica