facebook  wordpress  youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

Name:
Email:

Excursii de o zi

 

 

I.Pe urmele coloni?tilor sa?i/ UNESCO tour

 Sibiu– Biertan – M?lâncrav/ Saschiz/ Viscri – Sighi?oara - Sibiu
Durata: aprox. 10 ore
Distan?a: aprox. 240 km
Traseul nostru propune o incursiune în ?inutul localit??ilor s?se?ti. Vom afla pove?ti fascinante legate de via?a coloni?tilor sa?i în Transilvania. Vom vizita cetatea de la Biertan – una dintre cele mai bine fortificate cet??i din Transilvania ?i vom afla de ce Prin?ul Charles al Marii Britanii este fascinat de aceast? zon?. La Sighi?oara vom afla povestea temutului Dracula, legenda ce l-a f?cut cunoscut în lumea larg? ?i vom vizita chiar casa în care se spune c? s-a n?scut.

* Ca alternative avem bisericile fortificate de la Malancrav, Saschiz sau Viscri.

 

 

 

Turul de stabileste in functie de timpul pe care il avem la dispozitie si obiectivele pe care doriti sa le vizitati.

 

II.Vizit? la castelul Bran/ Legenda lui Dracula

Sibiu – Bran – Râ?nov/ Cetatea Fagaras – Sibiu

Durata: aprox. 10-12 ore
Distan?a: 360-400 km

Branul nu mai are nevoie de prezentare – legenda faimosului Dracula este strâns legat? de castelul dintre mun?i. La Râ?nov, vom descoperi o frumoasa cetate - patrimoniu na?ional, adev?rata „perla a Transilvaniei”. Cetatea de la Fagaras a fost desemnata de Huffington Post drept una dintre cele mai bine prezervate cetati medievale din Europa - un prilej unic sa o descoperim!
Bra?ovul este unul dintre cele mai mari ?i mai frumoase ora?e ale Transilvaniei. Centrul s?u istoric, bine prezervat de-a lungul secolelor, la poalele masivului Tâmpa, ne invit? s? descoperim locuri, oameni, obiective ?i legende amuzante ?i interesante.

*Brasovul poate fi adaugat in program in functie de timpul pe care il avem la dispozitie.

 

III.Cetatea Alba Iulia/ Castelul Corvinilor

3.1.Sibiu – Câlnic – Sebe? – Alba Iulia
Durata: aprox. 8 ore
Distan?a: aprox. 250 km
La Câlnic ?i Sebe? vom descoperi frumoase biserici fortificate (Sebe?ul a fost chiar cetate de scaun a Transilvaniei), iar la AlbaIulia vom face o incursiune în unul dintre cele mai importante ora?e ale României: fost? a?ezare daco-roman?, colonie s?seasc?, fort?rea?? austro-ungar¬?, ora?-simbol al Marii Uniri din 1918  - iat? pe scurt ce înseamn? Alba Iulia!

 

3.2.Sibiu – Castelul Corvinilor – Alba Iulia
Turul include o vizit? la unul dintre cele mai frumoase castele din Romania – Castelul Corvinilor ?i apoi la Alba Iulia, o cetate superb, recent restaurat?, una din pu?inele construite în stil Vauban din România!

 

IV.Via?a la ?ar?

4.1.Sibiu – Cristian – Sibiel – Cisn?dioara – Cisn?die – Sibiu
Durata: aprox: 7-8 ore
Distan?a: aprox. 80 km

Acest traseu este ideal pentru to?i cei care nu au timp suficient s? viziteze jude?ul Sibiu dar sunt interesa?i de cultura, istoria ?i mai ales via?a de zi cu zi a acestuia. La Cristian vom vizita o frumoas? biseric? fortificat? (unde, în Turnul Sl?ninii vom degusta delicioase preparate locale) ?i vom afla povestea localit??ii cu cele mai multe berze din Transilvania. La Sibiel vom vizita Muzeul de Icoane pe sticl? ?i vom înv??a pu?in din tainele acestui me?te?ug.  La Cisn?dioara urc?m pe dealul Michelsberg pentru a vizita o cetate ??r?neasc? cu o superb? panoram? asupra împrejurimilor. Iar la Cisn?die vizitam o biseric? evanghelic? fortificat? ?i primul turn dotat cu paratr?snet în Transilvania.


 

 

4.2.Vizit? la stân?
Durata: aprox 8-10 ore
Gradul de dificultate: drume?iile pot fi adaptate în func?ie de disponibilitatea d-voastr?!
Pachetul cuprinde o vizit? la o stân? tradi?ional? (zona Cindrel) – aici vom afla despre via?a sus la munte la stân? ?i vom degusta preparate delicioase locale. V? invit?m apoi la o plimbare cu c?ru?a prin Gura Râului ?i vizite la me?te?ugari. Experien?a va fi, cu siguran??, inedit?!

 

4.3.Drume?ie prin satele tradi?ionale
Sibiu – drume?ie R??inari – Tr?inei – Fântânele – Sibiel – Cristian - Sibiu  
Durata: aprox 7-8 ore (aprox. 2 ore de drume?ie)

Drume?ia la Tr?inei este o adev?rat? poveste de via??, o experien?? inedit? în care ve?i descoperi peisaje rurale pitore?ti ?i în care ve?i cunoa?te oameni simpli, dornici s?-?i împ?rt??easc? experien?ele de via??. La Fântânele vom face o scurt? vizit? în cel mai bine prezervat sat româneasc din jude?, la Sibiel vizit?m faimosul Muzeu de Icoane pe Sticl? iar la Cristian, frumoasa biseric? fortificat? (aici, în Turnul Sl?ninii vom degusta delicioase preparate locale).

 

V.Sibiu – the Transf?g?r??an Road
Sibiu – Câr?a – Transf?g?r??an – Bâlea Cascad? – Bâlea Lac
Durata: aprox 8 ore (*posibil drume?ie de 2 ore în zona Bâlea)
Distan?a: aprox 200 km
Traseul îmbin? experien?a descoperirii uneia dintre cele mai vechi ?i frumoase foste aba?ii cisterciene din Romania (la Câr?a) cu spectaculozitatea faimoasei ?osele Transf?g?r??an, ?osea construit? în perioada comunismului la cea mai mare altitudine din ?ar?, în inima mun?ilor F?g?ra? (la peste 2000 m altitudine) ?i pe care au “încercat-o” chiar protagoni?tii Top Gear din Marea Britanie.

 

V.Degustare de vin

Sibiu – Media? – Cetatea de Balt? – Jidvei – Sibiu
Durata: aprox 10 ore
Distan?a: 210 km
Pentru iubitorii de vin propunem o experien?? inedit?. Cu secole în urm? Podi?ul Târnavelor (la nord de jude?ul Sibiu) era cunoscut pentru cultura sa de vi?? de vie. Vinul era o „moned? de schimb” a sa?ilor sibieni iar localit??ile din zon? erau cunoscute pentru cultura de vin de diverse sortimente. Chiar dac?, timpul a schimbat lucrurile, în pachetul nostru v? propunem s? descoperi?i ?i s? v? bucura?i de savoarea vinurilor locale.
Pe traseu vom mai vizita ?i cetatea Media?ului, important centru me?te?ug?resc al zonei.
Dar, atrac?ia zilei este, desigur, podgoria de la Jidvei, centru viticol important al României cu o istorie fascinant?. Dup? ce vom descoperi arta vinului: recoltatul, ob?inerea mustului, fermentarea, maturarea ?i îmbutelierea la podgorie, ne vom delecta cu degustarea soiurilor celor mai alese într-un ambient deosebit...la Castelul Cetatea de Balt?. Vom explora fascinante gusturi: Feteasc? Regal?, Feteasc? Alb?, Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Riesling Italian, Piont Gris, Pinot Noir, Chardonnay. Asezonate cu branzeturi, o adev?rat? aventur? a papilelor gustative!

*Acest tur se adreseaza grupurilor de minim 10 pax.

 

VI. Dincolo de munti

6.1. Sibiu – M?n?stirea Cozia – Horezu – culele de la M?ld?re?ti – Sibiu

Durata: aprox 10 ore
Distan?a: 300 km
Un traseu spectaculos care str?bate frumoasa Vale a Oltului. Pe traseu vom vizita una dintre cele mai frumoase mân?stiri ortodoxe – Cozia, localitatea Horezu – inclus? pe Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanit??iii UNESCO cu tradi?ia ?i me?te?ugul ceramicii. Vom descoperi oameni talenta?i, obiecte de ceramic? inedite ?i vom deprinde ?i noi pu?in din acest minunat me?te?ug. Nu departe de Horezu vom descoperi ?i uimitoarea m?n?stire Horezu ?i pove?tile ei fascinante.
Vom vizita apoi un loc special – M?ld?re?tiul.  Aici vom descoperi ce sunt culele (case boiere?ti fortificate) ?i vom afla povestea minunatului conac Mald?r.
Va fi o zi plin? dar frumoas?!


 

6.2. Sibiu – Transf?g?r??an - Poienari – Curtea de Arge? – Cozia – Sibiu
Durata: aprox 10 ore
Distan?a: 300 km
Un traseu ce î?i taie r?suflarea! Cu o diferen?? de altitudine de 1700 m, circuitul este uimitor. Vom traversa Transf?g?r??anul, vom urca peste 1400 de trepte pentru a vizita cetatea lui Vlad Tepe? – Poienari; vom vedea biserica me?terului Manole iar la întoarcere vom poposi pu?in la m?n?stirea Cozia. O experien?? minunat?!

 

 

 

VII. Via?a în comunism

Sibiu – Transf?g?r??an – Bâlea Lac – Sibiu
Durata: aprox 8 ore
Distan?a: 170 km
Sibiu – ora? martir, al treilea ora? din Romania care s-a ridicat împotriva dictaturii comuniste în decembrie 1989. Acest pachet se adreseaz? în special tinerilor sau str?inilor care sunt interesa?i de perioada comunist?, atât de via?a cotidian? a oamenilor de rând, cât ?i cea a marilor lideri comuni?ti printre care cea a însu?i fiului dictatorului Nicolae Ceau?escu.
V? propunem un tur cu ma?ina în zona comunist? industrial? a Sibiului  (inclusiv o vizit? la o fabric? cunoscut? în acea perioad?) apoi un tur pietonal în centrul ora?ului în zonele cele mai importante în care a a vut loc Revolu?ia din 1989.
Dup?-amiaza vom urca cea mai înalt? ?i spectaculoas? ?osea din România  - construit? de Ceau?ecu în anii 70 cu pre?ul multor vie?i omene?ti. Vom lua masa la vila de vacan?? a lui Ceau?escu la Bâlea Lac unde vom dezbate noi subiecte interesante.
Turul poate fi unul distractiv dar ?i instructiv; pentru turi?tii individuali propunem un tur al Sibiului „comunist” într-o Dacie 1310 – simbol al epocii comuniste.

 

NOTE:
-Tariful de calculeaz? în func?ie de nr. de persoane (minim 2)
-Tariful include: transport, servicii ghid, intr?ri obiective, mese (*op?ional)
-Pachete pot fi personalizate in func?ie de dorin?a turi?tilor

 

Transylvania-Guide Sibiu

 
christian louboutin replica