facebook  wordpress  youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

Name:
Email:

A?ez?ri s?se?ti

 


Sunt multe atrac?ii turistice în Sibiu, variate, pe gustul tuturor. În circuitele noastre v? propunem experien?e deosebite, locuri interesante, oameni minuna?i ?i cel mai important…mult? distrac?ie!

"Perle ale Transilvaniei", astfel au fost numite localit??ile s?se?ti din sudul Transilvaniei, sate întemeiate cu secole în urm? de coloni?tii sa?i. Deoarece a?ez?rile erau mereu atacate de n?v?litori, sa?ii ?i-au înt?rit bisericile, iar în jurul lor au construit ziduri de fortifica?ii.

 

Ast?zi aceste localit??i, de?i nu mai sunt populate de sa?i, î?i p?streaz? vechiul aspect arhitectural: case mari în?irate de-a lungul drumului, str?zi late, neasfaltate, iarba în fa?a caselor pe care pasc în liniste g?ini ?i gâ?te, por?i înalte din lemn, cur?i mari cu piatra de râu, livezi ?i vit? de vie.

Timpul pare s? fi stat în loc aici...satele idilice ce se pierd printre coline împ?durite, oameni simpli, biserici vechi de secole alc?tuiesc imaginea unei p?r?i din Europa demult disp?rut?. ?i totu?i, totul este atât de real, de natural aici...poate aceasta îl readuce an de an pe însu?i Prin?ul Charles al Marii Britanii în sudul Transilvaniei.

Va propunem un tur al asez?rilor s?se?ti, împreun? vom descoperi o zon? atât de frumoas?, pove?ti minunate, vom degusta bun?t??uri dintre cele mai alese, vom avea parte de experien?e deosebite !

Iat? ?i o parte din bisericile fortificate s?se?ti pe care v? propunem s? le descoperim împreun?:

Biserica fortificat? de la Prejmer
Biserica de la Prejmer este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Transilvania, fiind inclus? pe lista patrimoniului mondial UNESCO ?i catalogat? cu 3 stele în Ghidul Verde Michelin.
Se spune c? atât biserica cât ?i cetatea ce o înconjoar? au fost ridicate de cavalerii teutoni undeva prin secolul XIII. Situat? mereu în calea invadatorilor, Sigismund de Luxemburg a ordonat fortificarea bisericii în secolul XV. Au fost construite ziduri groase înt?rite de bastioane, por?i de fier, poduri mobile ?i un ?an? cu ap?. De-a lungul timpului, biserica a adunat multe legende, pove?ti legate de “orga mor?ii” sau piatra cu inel de fier. Pe toate le vom descoperi împreun?, la Prejmer.

 Biserica fortificat? de la H?rman
Localitatea ?i biserica au fost men?ionate pe la 1240. Povestea bisericii de la H?rman este atât de asem?n?toare cu cea de la Prejmer. Tot teutonii au fost cei care, pare-se, i-au pus primii bazele. Dar, la fel ca ?i în cazul Prejmerului ?i biserica de la H?rman a impus fortificare în secolul XV. ?i iat?, cum s-a transformat într-o adev?rat? cetate, cu ziduri groase ?i înalte, turnuri ?i guri de tragere. A fost de neînvins în fa?a n?v?litorilor…doar epidemiile, incendiile ?i inunda?iile au fost mai puternice. Ne vedem la H?rman pentru a afla de ce!

Biserica fortificat? de la Viscri
Cine nu a auzit înc? de biserica fortificat? de la Viscri? Numele german Weisskirch vorbe?te despre o “biseric? alb?”. Tradi?ia s-a p?strat c?ci ?i ast?zi zidurile bisericii au r?mas tot albe.
Biserica-cetate de la Viscri este cea mai veche biseric? fortificat? din Transilvania, inclus? în patrimonial mondial UNESCO ?i restaurat? de funda?ia patronat? de Prin?ul Charles al Marii Britanii.
Povestea Turnului Sl?ninii, a sa?ilor din sat dar ?i despre cum a cump?rat Prin?ul Charles o gospod?rie la Viscri, pe toate le vom descoperi, chiar aici, în sat.

Cetatea Râ?nov
Nu are cum s? nu te impresioneze cetatea de la Râ?nov…Construit? în secolul XV, cetatea a rezistat atât de bine în calea inamicilor. ?i cum s? nu reziste cu zidurile înalte de 5 m ?i 8 bastioane. În interiorul s?u comunitatea s-a organizat atât de bine; exist? o curte interioar?, o gr?din?- locul vitelor, spa?ii de locuit, c?m?ri ?i o fântân?…Multe sunt pove?tile legate de fântân?, despre cum a fost s?pat?, zice-s-ar, de prizonieri turci.
Zidurile cet??ii se v?d de acolo de sus, de pe deal, înc? de departe…e o cetate frumoas?, ce are atât de multe s? ne împ?rt??easc?!

Castelul Bran
Mii de turi?ti îi calc? pragul an de an…E unul dintre cele mai cunoscute castele din Europa, locul care adesea se identific? cu numele temutului Dracula. O fi mit, o fi realitate? Nimeni nu ?tie cu exactitate.
Istoria nu consemnea?a nici o leg?tura a lui Vlad ?epe? cu castelul…Legendele spun îns? cu totul altceva; castelul ar fi identic cu cel descris de Bram Stoker în romanul Dracula. Cât o fi adev?r ?i cât fic?iune în toat? povestea Branului?
Cert e c? povestea sa e una tare încurcat?; e o poveste cu cavaleri teutoni, negustori sa?i, regi ?i împ?ra?i orgoliosi, o poveste ce se leag? de nume cunoscute ale istoriei: Sigismund de Luxemburg, Mircea cel B?trân, Regina Maria a României, arhiducele Dominic de Habsburg. ?i între atâtea nume apare ?i cel al lui Dracula? Tare complicat? povestea Branului, dar tot atât de frumoas?. Împreun? vom încerca s? elicid?m misterele pove?tilor sale.

Biserica fortificat? de la Biertan
Una dintre cele mai bine ap?rate biserici din Transilvania ?i monument UNESCO. Iat? doar dou? motive pentru a vizita Biertanul. Dar nu sunt singurele; la Biertan trebuie s? vii pentru a vedea u?a sacristiei închis? cu 17 zavoare, amvonul sculptat dintr-o piatr?, zidurile masive, steagurile de breasl?, închisoarea marital?, Turnul cu Sl?nin?, piatra ru?inii, sc?rile acoperite ?i bineînteles pentru a asculta pove?tile cet??ii…sunt multe ?i atât de interesante!

 

 

Vom vizita ?i alte biserici sau cet??i…
•    Biserica-monument UNESCO de la Valea Viilor;
•    Biserica-cetate de la Malâncrav – una dintre destina?iile preferate ale Prin?ului Charles;
•    Fosta aba?ie cistercian? de la Câr?a ?i povestea c?lug?rilor cistercieni ce la început de secol XIII au venit tocmai din Fran?a pentru a construi o aba?ie în Transilvania;
•    Biserica de la Stej?risu cu al sau Turn al Sl?ninii, magazinul de produse tradi?ionale ?i fier?ria;

 


•    Biserica fortificat? de la Hosman ?i Moara Veche – al?turi de povestea fascinant? a bisericii plin? de simboluri misterioase, vom vizita fier?ria veche, moara ?i vom degusta delicioasele produse de patiserie ale Luizei.
•    Biserica fortificat? de la Cisn?die – va fi ocazia de a vedea primul turn dotat cu paratraznet din Transilvania…?i vom afla ?i despre breslele ce au f?cut Cisn?dia atât de cunoscut?, iar sibienii atât de invidiosi;
•    Cetatea ??r?neasc? de la Cisn?dioara: cetatea de pe dealul Sf. Mihai (Michelberg), ascuns? în p?dure. Ziduri vechi din piatr?, o biseric? demult p?r?sit?, povestea bolovanilor din cetate, le vom descoperi pe toate, la Cisn?dioara;
•    Biserica fortificat? de la Richi? ?i pove?tile fascinante ale d-lui Schass, singurul sas din sat.

Al?turi de aceste bijuterii ale istoriei vom descoperi localit??i fascinante, oameni simpli dornici s? intre în vorb? cu orice str?ini, peisaje s?lbatice, o lume cu totul aparte!

 

Transylvania-Guide Sibiu

 

 
christian louboutin replica