facebook  wordpress  youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

Name:
Email:

M?rginimea Sibiului


Nu departe de Sibiu, la poalele mun?ilor Cindrel ?i Lotru, se întinde o zon? pitoreasc? numit? M?rginimea Sibiului.

 

18 sate tradi?ionale române?ti alc?tuiesc aceast? zon? idilic? desprins? parc? din pove?tile bunicilor.

Satele se întind de la Boi?a ?i pân? la Jina ?i cuprind un spa?iu întins de mun?i ?i depresiuni, p??uni montane, fâne?e, p?duri ?i izvoare.

 

I se spune M?rginime pentru c? se afl? la contactul mun?ilor Cindrel ?i Stefle?ti cu depresiunile de la marginea lor.

 

Aici au migrat cu multe secole în urm? românii alunga?i din localit??ile s?se?ti din împrejurimi.

 

Au urcat la munte, au întemeiat noi sate unde nici «picior de sas» nu urca.

Au tr?it vremuri vitrege m?rginenii dar, oameni iscusi?i, au reu?it mereu s? se descurce.

 

S-au ocupat dintotdeauna cu p?storitul. Transhuman?a este unul din fenomenele ?i ast?zi p?strate în mun?ii Cindrel. S-au ocupat ?i cu me?te?ugurile.

 

 

Mai sunt ?i ast?zi me?te?ugari (pielari, fierari, ?iglari, p?l?rieri, tâmplari, cojocari, ?es?toare sau pictori de icoane pe sticl?) care duc tradi?ia mai departe ?i care se bucur? oricând s? le împ?rt??easc? ?i altora din tainele me?te?ugului lor.

O c?l?torie în M?rginimea Sibiului e o c?l?torie în timp, în vremuri demult uitate în care c?ru?a tras? de cai r?mâne  mijlocul principal de transport al oamenilor, o c?l?torie într-un loc departe de restul lumii agitate, departe de zgomotul ma?inilor ?i poluarea ora?elor.

 

In satele din M?rginimea Sibiului, vara te treze?te cu noaptea’n cap cotcod?citul g?inilor, talanga vacilor ce se încoloneaz? pe uli?e pentru a lua-o alene înspre p??unile dimprejurul satelor.

 

Dar trezitul acesta este atât de pl?cut, mult mai pl?cut decât cel al ceasului de?tept?tor.

 O zi la serviciu trece atât de greu...o zi în M?rginimea Sibiului parc? zboar?, asemeni unui vis frumos…scurt, dar care î?i r?mâne în suflet pentru totdeauna.

 

Dar, dincolo de peisajul încant?tor, sunt atât de multe lucruri care fac M?rginimea Sibiului atât de special?...


Localnicii, de exemplu. Zicala „Omul sfin?e?te locul, se potrive?te atât de bine.

 

V? propunem o vizit? prin satele cele mai frumoase ale M?rginimii (Sibiel, Fântânele, Gura Râului, R??inari, Orlat, Jina sau Poiana Sibiului); vom vizita gospod?rii tradi?ionale, vom cunoa?te localnici vorb?re?i bucuro?i de oaspe?i, vom înv??a despre via?a la ?ar?, vom practica al?turi de me?te?ugari, ne vom plimba cu c?ru?a, vom descoperi via?a la stân?, sus în munte, ne vom bucura de via?a simpl? dar atât de frumoas? de la sate

 

Iar când vine vorba de mâncare în M?rginime, numai cuvinte de laud? !

 

Bun?t??uri cum prepar? gospodinele din M?rginime nu ve?i gusta nic?ieri altundeva: platouri ??r?ne?ti cu bucate din propria gospod?rie, lapte de cas?, pâine pe vatr?, tochitur?, balmu?, cocolo?i cu brânz? de burduf, gogo?i aburinde ?i câte ?i mai câte!

?i dac? înc? nu v-am convins, nu e nimic... „pofta vine mâncând”. V? invit?m al?turi de noi, la o vizit? în M?rginime…cu siguran?? nu va r?mâne singura.

 

În M?rginimea Sibiului fiecare zi e o nou? experien?? ?i fiecare experien?? o nou? bucurie. V? a?tept?m s? descoperim împreun? surprizele preg?tite de satele m?rginene !

 

Transylvania-Guide Sibiu

 

 
christian louboutin replica