facebook  wordpress  youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

Name:
Email:

Descoperi?i Transilvania

Generalit??i

 

Transilvania e o zon? geografic? depresionar? ?i de podi? situat? în centrul României ?i înconjurat? de lan?ul mun?ilor Carpa?i. Pentru mul?i îns? Transilvania e mai mult decât o simpl? zona geografic?: aceasta a devenit un t?râm unde iau na?tere pove?ti, unde imagina?ia transcende uneori limitele realit??ii.

Ora?e Medievale

 

Atunci când vorbe?ti de Transilvania vorbe?ti neap?rat despre Sibiu, Bra?ov ?i Sighi?oara. Foste cet??i de origine saxon?, acestea ne încânt? cu aerul medieval înc? atât de bine p?strat. Haide?i s? descoperim împreun? aceste “perle ale Transilvaniei”

A?ez?ri s?se?ti

 

"Perle ale Transilvaniei", astfel au fost numite localit??ile s?se?ti din sudul Transilvaniei, sate întemeiate cu secole în urm? de coloni?tii sa?i. Deoarece a?ez?rile erau mereu atacate de n?v?litori, sa?ii ?i-au înt?rit bisericile, iar în jurul lor au construit ziduri de fortifica?ii. Ast?zi aceste localit??i, de?i nu mai sunt populate de sa?i, î?i p?streaz? vechiul aspect arhitectural.

M?rginimea Sibiului

Nu departe de Sibiu, la poalele mun?ilor Cindrel ?i Lotru se întinde o zon? pitoreasc? numit? M?rginimea Sibiului. 18 sate tradi?ionale române?ti alc?tuiesc aceast? zon? mirific? desprins? parc? din pove?tile bunicilor. O c?l?torie în M?rginimea Sibiului e o c?l?torie în timp, în vremuri demult uitate în care c?ru?a tras? de cai r?mâne mijlocul principal de transport al oamenilor, o c?l?torie într-un loc departe de restul lumii agitate, departe de zgomotul ma?inilor ?i poluarea ora?elor.

Tradi?ii ?i obiceiuri sibiene

De origine cre?tin? ori p?gâne, o bun? parte din vechile tradi?ii ?i datini mo?tenite de la str?mo?ii no?tri se p?streaz? ?i ast?zi. Sunt obiceiuri p?strate cu sfin?enie de la o genera?ie la alta, ocazii cu care localnicii îmbrac? cu mândrie straiul popular ?i î?i reamintesc cu drag de vremurile de alt?data.

 

 
christian louboutin replica