facebook  wordpress  youtube 

NEWSLETTER

Name:
Email:

Zona montan?

Masivul F?g?ra?

Masivul F?g?ra? sau “ Alpii Transilvaniei ”, a?a cum i-a denumit  Emanuel de Martonne reprezint? cel mai impresionant, înalt ?i întins masiv muntos al României, culminând cu cele mai înalte vârfuri ale Carpa?ilor Române?ti ?i anume : Vârful MOLDOVEANU ( 2544 m alt. ), Vârful  Negoiu ( 2535 m alt. ) ?i Vârful Vi?tea Mare ( 2527 m alt. ).Masivul se prezint? sub forma unei creste principale, din care se desprind mai multe culmi laterale spre nord ?i spre sud.

 

 

Masivul Cindrel

P??ind zi de zi pe potecile Cindrelului po?i z?ri ?iruri de stâni ce br?zdeaz? culmile masivului, po?i întâlni turme de oi  conduse cu atâta m?iestrie de ciobani, dornici s? schimbe o vorb? cu tine, s?-?i spun? câteva din legendele mun?ilor.
Poienile acestor mun?i domoli sunt prilej de relaxare pentru turi?tii dornici de a se inbuiba cu lini?tea naturii ?i de a asculta sunetul p?s?rilor ce br?zdeaz? cerul.

Masivul Bucegi

De ce muntele misterelor???  
Pentru c? muntele  nu este doar inima de piatr? a României, ci ?i un minunat sanctuar: un munte sfânt, de pe platoul c?ruia se vede toat? ?ara, pân? la Dun?re ?i un zeu de piatr? cu chip de dac, ce vegheaz? neîncetat asupra României. Sfinxul, unul din monumentele emblematice ale Bucegilor, sau chipul de om s?pat în stânc? , prive?te cu ochii larg deschi?i peste ?ara dacilor.

 

Masivul Piatra Craiului

Piatra Craiului este  masivul  care se înal?? m?iestos deasupra ora?ului Z?rne?ti, având forma unui fier?str?u imens orientat de la vest la est ?i care face parte din grupa Carpa?ilor Meridionali.
Tr?s?turile generale care fac din acest masiv muntos un munte unic în România sunt date de creasta lui singuratic?, îmbr?cat? cu brâul verde al p?durilor ?i formele diverse de relief pe care le întâlnim aici.

Masivul Retezat

Retezatul se înal?? voluptos între dou? mari  depresiuni, Petro?ani ?i Ha?eg, fiind împ?r?it în dou? p?r?i: Retezatul Mare, partea cea mai important? din întregul masiv, format din ?isturi cristaline ?i care de?ine cele mai înalte vârfuri: Peleaga ( 2509 m), P?pu?a ( 2508 m), Retezat ( 2485 m), Bucura ( 2433 m) sau Judele ( 2398 m) ?i Retezatul Mic, format din importante mase de calcar, îns? foarte s?lbatic.

 

 
christian louboutin replica